POZIOM KONSUMPCJI

Nie zapobiegało to jednak dalszemu wzrosto­wi zadłużenia w tych krajach (do około 25,5 mld do­larów). Ograniczenie importu, zwłaszcza zaopatrzenio­wego, dało bardzo negatywne efekty produkcy jne i od­biło się zarówno na eksporcie, jak konsumpcji. W su­mie wiec oba te działania (ograniczanie inwestycji i importu z krajów kapitalistycznych) nie zahamowały kryzysu; będąc próbą utrzymania poziomu konsumpcji, wręcz pogłębiły one spadkowe tendencje w produkcji.A poziomu konsumpcji nie udało się utrzymać. Nie było to zresztą możliwe, skoro o jedną czwartą wzro­sły dochody pieniężne ludności, a produkcja tak znacz­nie spadła.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)