POZA ISTNIEJĄCYMI STRUKTURAMI

Raport powstał z pewnością poza istniejącymi strukturami, przesłany został jednakże oficjalnie do najwyższego kierownictwa partii i rzą­du. Raport, poza kilkoma, nie zawiera nazwisk autorów. Są to — jak stwierdzono we wstępie — „ludzie kom­petentni, reprezentujący różne zawody, specjalności, dziedziny wiedzy i światopoglądy”. Adresatami tekstu są zarówno ci, którzy sprawują władzę, jak ci, którzy jej nie posiadają. Tekst nie jest przy tym analizą sta­nu państwa , lecz „symptomów i źródeł kryzysu […], który przejawił się obecnie w rozmaitych formach i w różnych dziedzinach życia społecznego.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)