POSTULATY EKONOMICZNE

Ich realizacja — zdaniem A. Tymowskiego — na­stępowała w innych krajach dopiero w miarę wzrostu stopy życiowej. W naszych warunkach wysunięto te żądania przy zupełnym braku równowagi rynkowej niezaspokojeniu dużej części dezyderatów material­ny ch ludności. Skrócenie zaś czasu pracy górników,jak i szybsze ich przechodzenie na emeryturę, ograni­czało w założeniu zarówno możliwości zaspokojenia po­trzeb energetycznych kraju, jak i szanse eksportu. Postulaty ekonomiczne, zdaniem A. Tymowskiego, były nierealne i oderwane od rzeczywistych możliwo­ści gospodarczych kraju. Postulaty te były nieosiągal­ne „na dziś”, zwłaszcza w momencie podpisania poro­zumień.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)