PORÓWNYWALNE CENY

Niemniej jednak w cenach porównywal­nych sprzedaż detaliczna towarów obniżyła się tylko o 7%, a więc o wiele mniej, niżby to wynikało ze spad­ku gospodarki (w cenach bieżących sprzedaż detalicz­na nawet wzrosła o 17%). W dalszym ciągu usiłowano więc łatać dziury wyprzedawaniem wszelkich zapasów. Handel otrzymywał bowiem z przemysłu i skupu co­raz mniej towarów. Sytuację rynkową usiłowano też ratować poprzez import.W tych warunkach nie można było jednak uratować równowagi. Załamała się nie tylko równowaga rynko­wa w wybranych towarach, lecz także równowaga glo­balna. Rozpoczęło się paniczne wykupywanie wszyst­kiego, co popadnie. Ceny wolnorynkowe zaczęły ros­nąć w tempie galopującym. Na wiele towarów trzeba było wprowadzić kartki.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)