POMOCNICZE WSKAŹNIKI

Ponadto za pomocnicze wskaźniki uznano dokładne opisanie sposobów korzystania z komputera w realizacji zainteresowań, przygotowywania się do ćwiczeń, egzaminów lub prowadzonych za­jęć na praktykach.Z analiz odpowiedzi osób, z którymi przeprowadzono wywiad wynika, że tech­niki i narzędzia informatyczne używane przez nich w samokształceniu można po­dzielić na 4 zasadnicze grupy (jest to podział, którego kryterium jest przeznaczenie danej techniki lub narzędzia):wykorzystywane do nauki j ęzyka obcego,  wykorzystywane do wyszukiwania i pracy z informacją,wykorzystywane do przygotowywania materiałów dydaktycznych i terapeutycz­nych (głównie programy graficzne),   wykorzystywane w pracy z tekstem.Ponad połowa (6 osób z 11) badanych deklarowało wykorzystanie programów komputerowych do nauki języka obcego. Dwie osoby używają programu SuperMe- mo, w którym wykorzystywana jest technika optymalnego szeregowania powtórek.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)