POLITYCZNE PANACEUM

Niestety — twierdzi się w raportach — ustępstwa polityczne uzyskiwane przez społeczeństwo w okresach  bezpośrednio pokryzysowych były wymuszane na władzy. Tak było w roku 1956 i w roku 1970; w obu przy­padkach postulaty społeczeństwa dotyczyły zmiany funkcji sejmu i rad narodowych, związków zawodo­wych, rozbudowy różnych form samorządu, ugrunto­wywania praworządności i tworzenia warunków wy­rażania opinii publicznej. Nic dziwnego, że centrum po umocnieniu się zawsze odstępowało od przyrzeczeń, a nawet stopniowo wycofywało się z już zrealizowa­nych zmian.Tak przecież było w latach siedemdziesiątych. Na po­czątku dokonano rzeczywiście szeregu posunięć, które spotkały się z przychylnym społecznym przyjęciem — do języka potocznego weszły takie określenia jak „gier­kowski dodatek”, „gierkowska sobota”.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)