PODZIAŁ PRACY

Jak słusznie zauważa T. Nowacki umiejętności kluczowe nie są oddzielnym rodzajem kwalifikacji w układzie różnych rodzajów kwalifikacji, wynika­jących z poziomego i pionowego podziału pracy, lecz są elementem, który ma przy­sługiwać wszystkim kwalifikacjom. Umiejętności kluczowe mają być częścią, elemen­tem wszelkich kwalifikacji… w tym sensie nazwa ta nie oznacza nowego rodzaju kwalifikacji, lecz charakterystykę części kwalifikacji, tj. umiejętności wynikających z potrzeb zmienności współczesności. Przegląd wielu różnych definicji umiejętności kluczowych pozwala zauważyć, że autorzy podkreślająto, iż sąone tymi typami umiejętności, które pomogą człowie­kowi radzić sobie w nowej i zmieniającej się rzeczywistości społecznej i gospodar­czej.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)