PODSTAWOWA PRZYCZYNA KRYZYSU

Powrót do „gwarantowanych” metod rządzenia po­ciąga za sobą niebezpieczeństwo nowych błędów, czę­sto tylko pośrednio zależnych od centrum. Nic więc dziwnego, że sytuacja gospodarcza się pogarsza, a w ślad za tym wzrost stopy życiowej zostaje zahamowa­ny. Narasta niezadowolenie ludności, czemu towarzy­szy kolejna fala ograniczeń swobód demokratycznych. Z tego wniosek oczywisty: podstawową przyczyną kryzysu lat siedemdziesiątych jest przyczyna politycz­na; to, co się stało w sferze społeczno-gospodarczej, było tylko następstwem tego, co działo się poza nią,’ choć sprzężenia zwrotnego można się łatwo doszukać!Jak wyjść z tego zaklętego kręgu? Propozycjs „nie­zależnych ekspertów” nie są w tej dziedzinie zbieżne, choć nikt spośród nich w zasadzie — przynajmniej w latach siedemdziesiątych — nie wypierał się socja­lizmu.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)