PEŁNA LISTA

Do takich przykładowo należą umiejętności obchodzenia się z najbardziej rozpowszechnionymi urządzeniami technicznymi, mechanicznymi i urządzeniami elektrycznymi oraz pomiarowymi, a także narzędziami. Noszą one także nazwę umiejętności kluczowych (por.: T. Nowacki, 1999, s. 74). To obchodzenie się, o którym wyżej mowa, obejmuje racjonalną eksploatację wy­tworów techniki (technicznych środków informatyki) oraz racjonalne wykorzysty­wanie utworów techniki, do których należą technologie informacyjne. Wskazanie pełnej listy kluczowych umiejętności technologii informacyjnych wymaga przyjęcia jakiegoś względnie prostego modelu wspólnego tym techno­logiom. Można powiedzieć, że funkcjonowanie człowieka w sytuacji informa­cyjnej wymaga: pobierania informacji (We); przetwarzania jej („obróbki informa­cji”) oraz emisji rezultatów przetwarzania (Wy).

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)