PEDAGOGICZNA ODMIANA

Nauka o humanizacji pracy’, przede wszyst­kim jej pedagogiczna odmiana, dotycząca podmiotowej roli człowieka w pracy, jest domeną pedagogiki pracy, zajmuje się m.in. celami i wartościami, treściami, zasada­mi, metodami i formami oraz środkami dydaktycznymi i narzędziami kontroli oraz oceny efektywności kształcenia i doskonalenia inspektorów pracy, jak również na­uczycieli prowadzących zajęcia z zakresu bhp. Nie mniej ważnym obszarem zainte­resowań ze strony pedagogiki pracy jest także kwestia procesów kształcenia i dosko­nalenia społecznych i państwowych inspektorów pracy oraz ogółu pracowmkow, uczniów i studentów, na rzecz ich aktywnego udziału w tworzeniu higienicznego i bez­piecznego społeczeństwa informacyjnego.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)