PATOLOGICZNE ZJAWISKA

Patologiczne zjawiska występują w sektorze drobno- towarowym (częściowo również w rolnictwie). Z je­dnej strony rozwój rzemiosła jest ograniczony przez brak surowców, materiałów, lokali itp. Z drugiej zaś szczególna niesprawność niektórych sektorów gospo­darki uspołecznionej i nieudolna polityka podatkowa umożliwiają pewnym grupom (tzw. prywatnej inicja­tywie) uzyskanie nadmiernie wysokich dochodów. Znaczne rozmiary osiągają przywileje i korupcja. Z przywilejów korzystają grupy związane z władzą (samochody służbowe, przydziały samochodów i dewiz, mieszkania, działki budowlane, specjalne domy wy­poczynkowe, uprzywilejowane zaopatrzenie, specjalna służba zdrowia itp.).

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)