OSTATECZNA WERSJA REFORMY

Autorzy projektu reformy znaleźli się więc w krzy­żowym ogniu dwóch krańcowo różnych grup. Przyto­czyłem wyżej tylko niektóre głosy charakterystyczne dla obu kierunków. W rzeczywistości było ich o wiele więcej.Przygotowując ostateczną wersję reformy sekreta­riat komisji d/s reformy postanowił kontynuować przy­jętą wcześniej linię i usiłował pogodzić oba skrzydła.Zdaniem W- Baki — pełnomocnika rządu d/s refor­my — wysoce krytyczne, nierzadko demagogiczne opi­nie wygłaszali ludzie, którzy z góry założyli, że ko­misja nie jest do niczego zdolna, i szukali potwierdzenia tego sądu. Nie było krytyki merytoryczne  ze stro­ny centrystów. Tymczasem — stwierdził W. Baka — rozstrzygnięto gorący spór, czy najpierw osiągnąć rów­nowagę, a potem dopiero reformować gospodarkę, czy odwrotnie. Jest rzeczą oczywistą, że trzeba robić to ‚ równocześnie, bo takie są realia.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)