ORIENTACJA

Pojęcie orientacja można potocznie określić jako zdolność do szybkiego i pra­widłowego ustalania danych zewnętrznych oraz związanych z własną osobą i kie­runkiem celowego działania. Obok opisu zdarzeń orientacja zawiera elementy war­tościujące, charakterystyczne danemu podmiotowi (A. Cudowska, 1997, s. 26).Wnioski wartościujące zależą od poziomu intelektualnego, zainteresowań, dotych­czasowych doświadczeń, sytuacji społecznej oraz oddziaływania mediów. J. Kozie­lecki podaje, że orientacja jest determinowana nie tylko przez przeszłość, doświad­czenie, ale też i to głównie przez przyszłość (J. Kozielecki, 1980, s. 213). Procesy orientacyjne, takie jak percepcja, tworzenie wyobrażeń, myślenie i rozwiązywanie problemówumożliwiajązdobywanie nowych informacji o rzeczywistości, zjawiskach technicznych i społecznych, o stosunkach międzyludzkich i celach osobowych.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)