OFIARA NARASTAJĄCYCH TRUDNOŚCI

Ofiarą narastających trudności — twierdzą „nieza­leżni ekonomiści” — była reforma gospodarcza (tzw. system WOG-owski), której projekt opracowała w la­tach 1971—1972 komisja partyjno-rządowa. W zało­żeniu była to dobrze pomyślana koncepcja; rozszerze­nie samodzielności przedsiębiorstw miało iść w parze ze sprawowaniem przez centrum gospodarcze skutecz­nej kontroli wszystkich istotnych procesów makroeko­nomicznych. Stwarzano — i to wydaje się najważniej­sze — warunki ścisłego powiązania korzyści załóg i dyrekcji organizacji gospodarczych z rzeczywistym postępem gospodarności, a tym samym — szanse eli­minacji. sprzeczności interesów gospodarki narodowej i jednostek gospodarczych.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)