ODDZIELNA TECHNOLOGIA

Każda z nich stanowi oddzielną technologię informacyjną. Wymaga więc stosowania specyficznego procesu technologicznego (organizacji i środ­ków techniki informatycznej), a od zaangażowanych w nią osób odpowiednich umiejętności.Możemy uznać także, że obecnie pojęcie technologie informacyjne (ang. infor- mation technology) znacznie sięrozszerza w miarę rozszerzania się metod i środków technicznych oraz zmieniających się potrzeb przetwarzania informacji. Nie jest więc słusznym pogląd i mówienie o jakiejś jednej uniwersalnej technologii informacyj­nej. W podanej tutaj interpretacji, rozumiemy iż technologie informacyjne obej­mują cale zbiory technologii szczegółowych.Technologie informacyjne służą wszechstronnemu (wielorakiemu i różnorodnemu) poszukiwaniu, gromadzeniu, posługiwaniu się, przetwarzaniu, przechowywaniu i prze­syłaniu różnego typu informacji.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)