OCZEKIWANIE NA KRYZYS

„Niezależne raporty” lat siedemdzie­siątych nie zawierały precyzyjnej odpowiedzi na to py­tanie. Nie kwestionowano przy tym otwarcie kierow­niczej roli partii i socjalistycznego charakteru gospo­darki. Wątpliwości wypłynęły na powierzchnię dopie­ro w latach 1980—1981, gdy oba niewygodne dla „nie­zależnych ekspertów” warunki stały się dla nich ba­rierami nie do pokonania.Tak sformułowane kryteria polityczne pozwoliły „nie­zależnym ekspertom” na postawienie jednoznacznej tezy: kryzys jest nieunikniony. Nic więc dziwnego, że w swych raportach główną uwagę skierowali na na­silające się objawy; mniej efektowne było natomiast zajmowanie się usprawnianiem istniejących rozwiązań. Wystarczało hasło: potrzebne są zasadnicze rozwiąza­nia systemowe.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)