OBNIŻENIE DOCHODU

Znacznie obniżył się również dochód narodowy po­dzielony; był on jednak wciąż wyższy od dochodu wy­tworzonego, gdyż również w roku 1981 eksport był mniejszy od importu. Przy tym o ile w roku 1980 obniżka dochodu naro­dowego była w głównej mierze rezultatem znacznego spadku produkcji rolnej, produkcja przemysłowa ob­niżyła się bowiem tylko o kilka procent — o tyle w roku 1981 sprawa wyglądała odwrotnie. Produkcja czysta w rolnictwie wzrosła o 3%, ale za to w prze­myśle spadła aż o 19%.Co wpłynęło na tak znaczną obniżkę produkcji prze­mysłowej? Komunikat GUS-u wyjaśnia tę sprawę na­stępująco: u źródeł pogłębiającego się kryzysu ekono­micznego były dysproporcje w rozwoju gospodarki.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)