OBCIĄŻENIE PSYCHICZNE

Źródłem napięcia — obciążenia psychicznego – u osób obsługujących urządzenia komputerowe są między innymi różnice w czasie reagowania pomiędzy elektronicz­nym komputerem, a systemem nerwowym człowieka. Czas reakcji komputera jest stały i szybki, natomiast człowieka zmienny i wolniejszy. Przy współpracy z kompu­terem człowiek musi podjąć wysiłek w kierunku zmniejszenia tej różnicy, pociąga to za sobą konieczność znacznej i ustawicznej koncentracji, co w efekcie prowadzi do uczucia zmęczenia i innych symptomów napięcia. Nie u wszystkich osób obsługują­cych urządzenia komputerowe dostrzega się tego rodzaju objawy. Są pewne możli­wości niwelowania tego zmęczenia poprzez wprowadzenie przerw w pracy i skraca­nie czasu pracy przy komputerach.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)