NIEZŁA POGODA

Pogoda była niezła, wzrosły więc plony zbóż, nie najgorsze były zbiory ziemniaków. Ale skup zbóż w obu latach wy­kazywał tendencję zniżkową. Malał też nieubłaganie skup zwierząt rzeźnych. Stąd oczywiste postulaty zwiększenia cen skupu; niestety nawet radykalny wzrost niczego nie zmienił. Zgłoszono więc kolejne po­stulaty, zwłaszcza poprawy zaopatrzenia rynku wiej­skiego w środki produkcji i artykuły przemysłowe konsumpcyjne.Przy tej okazji nie zabrakło też bardziej radykal­nych koncepcji. Cytowani już S. Kurowski i. M. Ra­kowski zaproponowali przede wszystkim zasadniczą zmianę w rozdziale nawozów sztucznych, zmniejszenie dostaw nawozów dla gospodarki uspołecznionej (o 120 q/ha) i wzrost dla sektora indywidualnego (o 40 q/ha). Ich zdaniem zmniejszenie plonów w gos­podarce uspołecznionej byłoby niewielkie, za to wzrost w gospodarce indywidualnej — znaczny (o 3 min ton zbóż).

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)