NIEZALEŻNIE OD ZGŁOSZEŃ

Niezależnie od zgłaszanych, mniej lub bardziej uzasadnionych, zastrzeżeń o cha­rakterze obyczajowym, etycznym, estetycznym, programy te mają szeroką widow­nię, szczególnie wśród dzieci i młodzieży (finał „Big Brothera” oglądało więcej osób niż pielgrzymkę Jana Pawła II czy mistrzostwa świata w piłce nożnej). Wywierają na nie, na razie trudny jeszcze do jednoznacznego określenia, wpływ, a co za tym idzie stają się elementem szeroko rozumianego procesu edukacyjnego. Jakikolwiek byłby osobisty stosunek pedagoga do owych produkcji, nie może on w planowaniu, reali­zacji i ocenie swoich działań, pomijać faktu, iż poza rodziną, środowiskiem rówie­śniczym, kościołem, przybył jeszcze jeden „partner” procesu edukacyjnego. Podsta­wowe pytania, to pytania o trwałość i jakość tego partnerstwa oraz o ewentualne sposoby układania relacji, „obłaskawienia i zagospodarowania” go.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)