NARASTANIE I WYBUCH KRYZYSÓW

Na­rastaniu i wybuchowi wszystkich kryzysów towarzy- szył przez cały czas, jako ich ważna bezpośrednia przy­czyna, niesprawny system planowania i zarządzania.Polityka przyspieszonego rozwoju była również — zda­niem Czesława Bobrowskiego — główną przyczyną kryzysu roku 1980. Ona zrodziła bowiem tendencje do nadmiernego zadłużenia, szybkiego wzrostu płac bez równoczesnego lepszego zaopatrzenia rynku oraz do nieproporcjonalnego do możliwości gospodarki wzrostu inwestycji. Przejawem niesprawności systemu plano­wania i zarządzania były błędy w kształtowaniu struk­tury organizacyjnej, brak racjonalnego systemu eko­nomiczno-finansowego, a zwłaszcza podważenie roli pieniądza i rachunku ekonomicznego w funkcjonowa­niu przedsiębiorstwa.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)