NAKŁADAJĄCE SIĘ SKUTKI

Na­łożyły się na to skutki nieuzasadnionego ekonomicznie skracania czasu pracy, głównie w przemyśle wydo­bywczym, wzrost płac i innych dochodów, pozostający w sprzeczności z obniżaniem się poziomu produkcji, a także napięcia społeczne i strajki coraz bardziej pa­raliżujące życie gospodarcze i społeczne oraz dezorga­nizujące system zarządzania. Trudności paliwowo-surowcowe i kooperacyjne, spowodowane w znacznym stopniu spadkiem wydobycia węgla kamiennego oraz zmniejszeniem importu zaopatrzeniowego, głównie ze strefy dolarowej, spowodowały wyłączenie z produkcji znacznych mocy wytwórczych i zahamowanie w skali dotychczas nie spotykanej procesów inwestycyjnych.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)