NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE

Rozwiązaniem najlepszym byłyby zmiany politycz­ne przełamujące bariery, zapewnienie dialogu ze spo­łeczeństwem, a w rezultacie konieczne zmiany w gos­podarce. W końcu lat siedemdziesiątych zmiany w gospodarce były już tylko funkcją zmian politycz­nych.Najtrudniejszym przedsięwzięciem było z pewnością przeciwdziałanie zwiększającej się rozpiętości między dochodami ludności a ilością towarów na rynku. Me­toda zastosowana przez ówczesną ekipę — zwiększenie produkcji rynkowej — nie mogła, zwłaszcza w krót­kim okresie, zapobiec narastającym trudnościom ryn­kowym. Konieczne było zahamowanie nie uzasadnio­nego wzrostem produkcji i wydajności pracy przyrostu płac i innych przychodów pieniężnych ludności lub też dopasowanie poziomu i struktury cen detalicznych do możliwości produkcyjnych.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)