NAGMINNE OGLĄDANIE

Młodzież nagmin­nie oglądająca owe sceny może wyrobić sobie pogląd, że agresja, przemoc są zwy­kłymi, normalnymi zjawiskami występującymi w życiu (S. Juszczyk, 2000, s. 105). Poddając analizie uzyskane wyniki badań można mieć wrażenie, że młodzież pogląd ten podziela. Telewizja powoduje, że nastolatki przyzwyczajeni do obrazów przemo­cy, agresji traktują je jako coś zupełnie naturalnego. Może doprowadzić to w efekcie do znieczulicy społecznej (E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert, 1994, s. 514—515). Ci młodzi ludzie, którzy niedługo staną się osobami dorosłymi będą obojętni w sto­sunku do tragedii przeżywanej przez drugiego człowieka i w podobny sposób będą kształtować postawy i zachowania swoich dzieci. W szkole często słyszy się rozmo­wy uczniów na temat obejrzanego dzień wcześniej programu kryminalnego, ukaza­nej zbrodni, którą omawiajążywo, barwnie, ze wszystkimi szczegółami.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)