NA TLE KRYTYKI

Część autorów wystąpiła z tezą, że podłożem kry­zysu są nie tylko przyczyny gospodarcze, lecz przede wszystkim polityczne. Nie wystarczy więc usprawnie­nie życia społeczno-gospodarczego, trzeba zacząć od problemów politycznych.Na tle krytyki lat siedemdziesiątych sformułowano szereg koncepcji wyjścia z kryzysu: krótko- i długo­okresowych, politycznych i gospodarczych. W tym miejscu zajmę się tylko tymi drugimi, one bowiem sta­nowią główny przedmiot rozważań. Wśród pomysłodawców jedni byli większymi optymistami, inni — mniejszymi. W żadnej jednak publikacji nie przewidziano scenariusza roku 1981, zwłaszcza jego zakoń­czenia.Poglądy opublikowane w roku 1980 cechuje wiara  we względnie szybką poprawę sytuacji. Różni autorzy opierają jednak tę wiarę na różnych przesłankach.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)