MIĘDZY WŁADZĄ A SPOŁECZEŃSTWEM

Czy można było tego uniknąć? Na pytanie to Ku­czyński odpowiada negatywnie. Dlatego że władze uznały od początku lub po krótkich wahaniach za nie­możliwe takie działania jak: ożywienie instytucji sy­stemu politycznego i różnego rodzaju samorządów, stworzenie normalnych warunków dla Kościoła i spo­łeczności katolickiej, decentralizacja gospodarki, libe­ralizacja polityki naukowej, kulturalnej, prasowej i wydawniczej. Odrzucenie reformatorskiego kursu mającego na celu przywrócenie właściwych stosunków między władzą a społeczeństwem wynikało przede wszystkim z zakorzenionego we wszystkich niemal ekipach przekonania, że zmiany nie powinny w poważ­niejszy sposób modyfikować statusu władzy partyjno-państwowej w systemie gospodarczym i politycznym, ponieważ na tym tylko tradycyjnym fundamencie mo­że się opierać socjalizm.9

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)