MAŁA SKUTECZNOŚĆ METOD

Planowanie przestało zasługiwać na swą nazwę, koordynacja jest trudna, kontrola wykonania stała się zupełnie niemożliwa. Słabość i mała skuteczność metod wynika z ich po­wierzchowności. Jest to jakby objawowe leczenie cho­roby, bez sięgania do jej przyczyn. Sposób przygoto­wywania i podejmowania ważnych dla gospodarki de­cyzji jest taki jak ten, który doprowadził do obec­nych trudności. Także transformacja polityki gospo­darczej na programy działania przedsiębiorstw nie uległa żadnym istotnym zmianom. Jest to od dawna niemal powszechnie krytykowany system administra­cyjnego zarządzania. Mimo ekonomiczno-finansowej ornamentyki, w jaką został przybrany, nie stracił on swego charakteru.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)