LICZNE BADANIA

Liczne badania nad akomodacją i zbieżnością oczu stwierdziły, że najlepsza dla oczu odległość od ekranu winna wynosić 75 cm. Aby zmniejszyć niekorzystne oddzia­ływanie ekranu monitora na zmysł wzroku i odciążyć oczy, należy zwracać szczególną uwagę na: 1) różnicę jasności pomiędzy ekranem a oświetleniem pomieszczenia, która powinna być mała; 2) wyeliminować możliwość powstania odbić światła (refleksów świetlnych) na powierzchni ekranu; 3) właściwą regulację kontrastu obrazu, właściwe oświetlenie naturalne stanowiska pracy oraz regularne relaksowanie wzroku.Istnieje wiele sposobów przeciwdziałania wymienionym uciążliwościom zwią­zanym z pracą przy komputerze. Duże znaczenie w rozwiązywaniu tych problemów ma ergonomia, skrótowo definiowana jako nauka zajmująca się dostosowaniem pro­cesu pracy do możliwości organizmu ludzkiego.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)