ŁĄCZENIE POJĘĆ

B.    Siemieniecki (1997, s. 50) odwołując się do pracy P. Avanna (1985) definiu­je umiejętności informacyjne jako te umiejętności, które dotyczą przyswajania wie­dzy z różnorodnych źródeł, zdolności oceny i zastosowania zdobytej informacji. Zauważa przy tym, że istnieje wiele podejść do określenia czynności informacyj­nych (op.cit. s. 50).Pojęcia umiejętności informacyjne naszym zdaniem nie możemy wiązać wyłącz­nie z umiejętnościami przyswajania wiedzy, a więc umiejętnościami uczenia się. Ma ono bowiem znacznie szerszy sens i znacznie szerszą treść wynikającą z dokonanej wcześniej interpretacji pojęcia technologie informacyjne. Oczywistym jest bowiem w kontekście tych interpretacji to, że nie wszystkie technologie informacyjne wiążą się z uczeniem się jako ich celem.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)