KSZTAŁTUJĄCE CZYNNIKI

Wśród rodziców badanych dzieci przeważały oso­by dorosłe z wykształceniem wyższym. Poziom stopy życiowej tych rodzin stale się obniża. Ze względu na pogłębiające się zjawisko pauperyzacji, a przez to obniżanie się poziomu kulturalnego, specyficzna jest sytuacja wychowawcza dzieci i młodzie­ży: mają ograniczony dostęp do instytucji kulturalnych, ma miejsce pozorne zainte­resowanie rodziców problemami dzieci oraz relatywnie mało czasu im poświęcane­go. Czynniki te, jak również fakt rzadkiego zamieszkiwania w jednym domu (ze względów finansowych i mieszkaniowych) rodzin wielopokoleniowych, sprzyjają powstawaniu sytuacji, w których telewizja i inne środki audiowizualne wchodzą w rolę opiekuna, nauczyciela, wychowawcy; kształtują światopogląd, postawy oraz dostar­czają wzorów do naśladowań.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)