KREDYT ZAUFANIA

Był on przez wiele lat w Belgii, znał Zachód, miał tam kredyt zaufania. Zapotrzebowanie na człowieka o ta­kich cechach wynikało z konieczności sięgnięcia do kredytów zagranicznych, po to by sfinansować potrze­by konsumpcyjne społeczeństwa oraz modernizację j przemysłu. Własne zasoby nie mogły tego umożliwić od razu, należało oczekiwać, że dopiero po jakimś cza­sie inwestycje sfinansowane przy pomocy kredytów zagranicznych spowodują poprawę efektywności gos­podarowania, zwłaszcza wydajności pracy, pozwolą na spłatę kredytów i zrefinansowanie konsumpcji, począt­kowo podwyższanej na kredyt.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)