KONSEKWENCJA WCZEŚNIEJSZYCH PRZYCZYN

Polskie lato 80 — pisałem — należy traktować jako polskie we­zwanie rozwojowe […] do wyjścia z kryzysu i upo­rządkowania gospodarki…” Z biegiem miesięcy optymizm ten zanikał nie tylko u M. Mieszczankowskiego. Inwestycje zmniejszono ra­dykalnie, a regres trwał. O ile bowiem w drugiej po­łowie roku 1980 przewidywano, że w roku następnym sytuacja nie powinna się pogorszyć, a może nawet po­winna się poprawić, o tyle w roku 1981 perspektywy polskiej gospodarki zaczęto widzieć raczej czarno. Przy­czyny zmiany punktu widzenia nie były jednak jedno­lite.Część autorów uznała, że pogarszanie się sytuacji gospodarczej jest wciąż konsekwencją przyczyn sprzed sierpnia. 1980 roku.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)