KONIECZNOŚĆ KSZTAŁCENIA

Dlatego koniecznością staje się oparcie kształcenia na założeniach przygotowują­cych do edukacji całożyciowej, dających szansę na opanowanie umiejętności uczenia się i sterowania swojąedukacją, często poza systemami formalnymi czy instytucjonal­nymi. Sam program przekwalifikowania nie rozwiązuje problemu, bo aby z niego ko­rzystać trzeba być do tego przygotowanym, rozumieć nowoczesną ofertę edukacyjną, dokonywać świadomych wyborów, doskonalić się. Tc niezbędne już wkrótce cechy muszą być kształtowane jak najwcześniej i musząbyć uwzględniane w celach powszech­nej edukacji. Technologie informacyjne i ich wpływ na gospodarką świata zwiększają znaczenie abstrakcyjnej inteligencji dla produkcji i dlatego wymaga to od zatrudnio­nych podejmowania pracy intelektualnej.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)