KONCEPCJA PSYCHOLOGICZNA

Koncepcja psychologiczna człowieka to jawna (explicite) lub ukryta (implici­te) idea promowana przez dany (na przykład dominujący w wybranym okresie) nurt teoretyczny w psychologii; dotyczy kilku kwestii: kim jest człowiek, jaki jest czło­wiek oraz jakie są podstawowe mechanizmy jego zachowania?Najprostsza do odczytania wydaje się być koncepcja człowieka, do jakiej odwo­łuje się producent programu. Jest to koncepcja postmodernistyczna, zakładająca iż podstawowy mechanizm zachowań ludzkich stanowi deficyt bodźców.Doktrynalną cechą ponowoczesności jest przelotność, tymczasowość, poszuki­wanie przyjemności, zanik trwałych związków, zanik jednego postulowanego ideału człowieka. Tendencje typowe dla ponowoczesnej koncepcji człowieka realizują się, zda­niem Z. Baumana, na cztery sposoby i uosabiane są w czterech wzorcach postępowa­nia: spacerowicza, włóczęgi, turysty i gracza.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)