KOMPUTER JAKO MEDIUM W PROCESIE EDUKACJI

Człowiek epoki Gutenberga jest według McLuhana ścisły, logiczny i dosłowny. Wynalazek pisma i druku wniósł ze sobą ducha specjalizacji a człowiek utracił cało­ściową wizją świata i zagubił istotne poczucie zbiorowości na rzecz cywilizowanego indywidualizmu. Z „kultury pisma” wywodzi się m.in. linearna narracja, uporządko­wanie, myślenie przyczynowo-skutkowe, co zamyka umysł przed szerszymi możli­wościami, które dają środki wyrazu, wywodzące się z wyobraźni (Miller, 1974). Ra­dykalną zmianą w tym widzeniu świata przynosi upowszechnianie się komunikacji poprzez media informacyjne z dominującą, multimedialną formą informacji, gdzie zasadniczą rolę odgrywa interaktywność. Wraz z upowszechnianiem się multime­diów pojawia się zasadniczo nowa sfera .

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)