KOMPUTER JAKO MEDIUM

Społeczeństwo informacyjne jest spo­łeczeństwem uczących się. Nauka i wiedza osiągają specjalny status – stanowią oś, wokół której organizują się nowe technologie, wzrost gospodarczy, stratyfikacja społeczna. Progno­zy mówią, że w przyszłości każdy obywatel podczas swojej aktywności zawodowej będzie kilka razy zmieniał zawód. Kompetencje formalne będą musiały być uzupełnione i zastępo­wane kompetencjami rzeczywistymi w toku edukacji całożyciowej. Pojawia się konieczność poszerzenia oferty edukacyjnej dla dorosłych. Znaczącą rolę może tu odegrać komputer jako medium w takich formach edukacji jak kształcenie na odległość zarówno w sieciach korpora­cyjnych jak i globalnej oraz wykorzystanie mediów edukacyjnych adaptujących się do indy­widualnych potrzeb użytkownika.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)