KOMPROMISOWOŚĆ

Kompromisowość ostatecznego projektu reformy wy­rażała się między innymi w tym, że postanowiono za­pewnić równowagę przez wprowadzenie kilkuetapowej podwyżki cen zaopatrzeniowych i detalicznych (także z udziałem tzw. cen wolnych), a jednocześnie pozostawić pewne metody administracyjnego rozdzielnictwa.Stosowanie przez państwo rozdzielnictwa — stwier­dził Z. Sadowski, zastępca pełnomocnika d/s refor­my — w pewnym określonym zakresie musi być utrzy­mane, ponieważ niektórych materiałów dla wszystkich nie starczy, a trzeba je skierować przede wszystkim do działów społecznie niezbędnych. Najostrzejszy przy­kład to reglamentacja dewiz. Nikt na całym świecie nie znalazł innego sposobu — im ostrzejszy deficyt  dewiz, tym surowsza reglamentacja.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)