KOMPETENCJE WSPÓŁDZIAŁANIA

W kompetencjach współdziałania, które ujawniają się w postaci skutecznych zachowań prospołecznych i sprawności działań integracyjnych inspektora pracy. Chodzi więc tutaj o rozumienie związków, jakie zachodzą między postawą i walorami osobowościowymi a preferowanym sty­lem interakcji w działaniu, ale także o stosowanie właściwych reguł odpowiedzial­ności nad normami posłuszeństwa w kontaktach międzyludzkich i działaniach na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie mniej ważnym komponentem współdziałania jest umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wyzwalania i spożytkowa­nia inicjatyw pracowników na rzecz eliminacji zagrożeń dla życia i zdrowia oraz satysfakcjonowania ludzi biorących udział w kształceniu i działaniu praktycznym na rzecz bhp. Po czwarte w kompetencjach kreatywnych, wyróżniających się innowa­cyjnością i niestandardowością działań inspektora pracy.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)