KIERUJĄCE MOTYWY

Jakimi motywami kierowało się centrum, nieu­chronnie prąc do kryzysu — bo tak tylko można naz­wać politykę bardzo wysokiego tempa wzrostu inwe­stycji, zadłużenia itp. Zdaniem „niezależnych ekono­mistów” władza działała przez cały czas pod groźbą wybuchu społecznego — z jednej strony i pod naci­skiem różnego rodzaju lobby — z drugiej, przy czym reakcje centrum były incydentalne, anarchizowały ca­łe życie gospodarcze. Nic więc dziwnego, że procesy gospodarcze wymknęły się spod kontroli, spadła efek­tywność, zaczęła narastać nierównowaga w handlu za­granicznym i na rynku wewnętrznym, powstały za­burzenia w rytmiczności produkcji i inwestycji.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)