JAKOŚĆ PRZEPROWADZONYCH BADAŃ

Przeprowadzone badania miały charakter badań jakościowych (mała próba ba­dawcza), które w zamierzeniu są wstępem do wykorzystania w szerszych, dokład­nych badań ilościowych. Wnioski z badań docelowo mają być źródłem wartościo­wych hipotez dla badania statystycznego, pomogą je zaplanować i opracować narzędzie pomiaru (K. Konarzewski, 2000).W celu wyłonienia badanych z populacji generalnej, w pierwszej fazie przepro­wadzona została częściowo anonimowa ankieta nt. „ Techniki informatyczne w edu­kacji”. Ankietowano studentów studiów dziennych IV roku pedagogiki rewalidacyj­nej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Szczecińskiego. Badani w czasie przeprowadzania ankiety byli proszeni o zapamiętanie (zapisanie) numeru wypełnianej ankiety.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)