INNA KLASYFIKACJA

We wszystkich definicjach występują trzy elementy^komunikat^jiośnik komuni­katu orazurządzenie techniczne umożliwiające przekaz. Uwzględniając sposób per­cepcji komunikatu media dzielimy na audiowizualne (audytywne), wizualne i audio­wizualne. Szczególną postacią środków audiowizualnych są multimedia. Łączą w sobie cechy urządzeń wizualnych, audialnych, posiadają dodatkowo możliwość interaktywnego kontaktu. Rozwój multimediów wiąże się z postępem technik kom­puterowych, głównie teleinformatyki, Internetu. Multimedia to również urządzenia rzeczywistości wirtualnej — specjalnych symulatorów, we wnętrzu których osoba wchodzi w fikcyjny, elektroniczny świat.Inną klasyfikacją mediów jest podział na media małe, będące w bezpośrednim zasięgu osoby, korzystającej (np. nauczyciela) i media duże, o zasięgu masowym – prasa, radio, telewizja, Internet.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)