GWAŁTOWNE SYTUACJE

Potem nastą­piło gwałtowne zahamowanie i wręcz załamanie do­tychczasowych tendencji, a nawet nacisk ze strony menedżerów i części administracji, by uchylić lub ograniczyć już uzyskane zdobycze jako zbyt kosztow­ne lub demoralizujące. Zahamowaniu temu towarzy­szyły inne, może bardziej jeszcze szkodliwe procesy; zamiast obiecanej równości nastąpiło znaczne zwięk­szenie różnic między najmniej i najwięcej zarabiają­cymi. Odebrało to ustrojowi bardzo silny atut wobec społeczeństw kapitalistycznych — atut egalitaryzmu, który stanowi jeden z celów społeczeństwa socjali­stycznego. Podobny proces miał miejsce w gospodarce.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)