GOTOWOŚĆ DO DZIAŁANIA

W strukturze możności we­wnętrznej wyróżnić można przede wszystkim gotowość intelektualną, gotowość mo­tywacyjną i gotowość sprawnościową podmiotu do podjęcia i realizacji działań.Wychodząc z tego określenia przez umiejętność rozumie się gotowość do podjęcia określonego typu działania z możliwością dostosowania go do zmieniających się warunków sytuacji, w jakich ma być wykonane (por.: J. Kurcz, 1975, s. 272).W. Szewczuk (1966, s. 208) definiuje umiejętność jako gotowość do sensowne­go (świadomego) skutecznego działania, realizowanego sprawnie i ujawnianego przy rozwiązywaniu oraz wykonywaniu takich zadań, które wymagają dostosowania spo­sobu działania do zmieniających się warunków. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy człowiek posiada operatywną wiedzę dotyczącą przedmiotów i zjawisk występują­cych w działaniu. Poziom opanowania umiejętności wyraża się w osiągnięciu pozy­tywnych wyników mimo zmienności warunków działań.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)