GŁÓWNE ZALEŻNOŚCI

Głównie zależności pomiędzy pracownikiem, uczniem i studentem a stanowiskiem pracy, zwłaszcza w przypadku jego informatycznego oprzy­rządowania dotyczą narzędzi pracy i procesu technologicznego. Dlatego też w tzw. karcie informacyjno-diagnostycznej dotyczącej bhp należałoby zapisać w rubryce – zadanie, problem (opis) – np. nie zabezpieczone stanowiska komputerowe; a w rubryce – doku­mentacja – protokóły bhp, projekty zabezpieczeń; działy – administrator sieci i inspek­tor bhp. Z kolei w sferze człowiek-środowisko fizyczne i psychiczne, trzeba brać pod uwagę takie zjawiska jak: mikroklimat, oświetlenie, hałas, wibracja, zanieczyszczenie powietrza itp. Mimo, że w humanizacji pracy technicystyczne, psychologiczne, socjologiczne i pedagogiczne aspekty rozważań i działań praktycznych, mają charakter współza- leżnościowy, to jednak warto zauważyć ich odmienność strukturalną i funkcjonalną.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)