GENERALNA TEZA

Generalną tezą opracowania jest stwierdzenie, że radykalna zmiana funkcjonowania modelu społeczno- -politycznego jest absolutnie konieczna. Motywem do­minującym obecnie w świadomości społecznej jest po­czucie kryzysu gospodarki i instytucji społecznych, po­łączone z przekonaniem o niemożliwości zmiany i jed­nocześnie — przybierającym formy absurdalne — ocze­kiwaniem na katastrofę. Problem stanowi postępująca utrata wiary w rzetelną pracę, dążenie jednostek do bogacenia się za wszelką cenę, «do rwania ku so- bie».”Społeczeństwo polskie — twierdzą autorzy — jest w stanie skrajnego wyczerpania energetycznego. Jest to przede wszystkim rezultat stagnacji gospodarczej, gdy zablokowane są perspektywy awansu i szybkiej po­prawy sytuacji materialnej; towarzyszy temu frustra­cja.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)