DZISIEJSZE ROZUMOWANIE

Prawda taka, jak my ją dzisiaj rozumiemy, jest greckiego pochodzenia (aletheia). Prawdąjest to, co odpowiada możliwie dokładnie rzeczywistości. Jej symbolem jest światło. Natomiast hebrajska ‘emet’ to jest coś, na czym można się oprzeć, co jest niezawodne. (…) symbolem tej niezawodności jest skała, opoka (…) szczegóły nie są istotne (…)”. (Świderkówna A., 2001 s. 37). Praw­da typu emet odwołuje się do emocjonalnego kodu komunikacji, nie musi być zgod­na z aletheią, rządzi się odmiennymi prawami, ale jest nieodzowna jak mit czy baśń. Tak jak w przypadku baśni nie jesteśmy w stanie do końca odczytać i wyjaśnić jej wszystkich znaczeń, tak w przypadku programów RS nie możemy być pewni, w spo­sób jednoznaczny, jakie przesłanie odczyta konkretny odbiorca mimo całej ich sztucz­ności, przesady i komercyjnych celów producenta.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)