DZIĘKI ROZWOJOWI MULTIMEDIÓW

Dzięki rozwojowi multimediów i TI jako kanałów pośredniczących między realnym środowiskiem operacyjnym a operatorem wiele działań rzeczywistych postrzeganych jest jako działania symulowane (wirtualne), (Osmańska-Furmanek, Furmanek, 1998). W naszym przekonaniu do głównych czynników wpływających na rozpowszech­nienie tej formy w edukacji całożyciowej należą czynniki ekonomiczne (zmniejsze­nie kosztów, oszczędność czasu, eliminacja odległości itp.). Wynikają one ze spe­cyfiki komunikacji poprzez sieć, która zapewnia m.in. multimedialną formę informacji, możliwość interakcji i dialogu, dostępność różnorodnych źródeł, możliwość wyboru czasu, miejsca, treści i tempa komunikacji. Te właśnie cechy sieci warunkują objęcie edukacją szerszych grup społecznych (także tych, którzy nie mogą studiować trady­cyjnie), dają szansę realizacji edukacji powszechnej (społeczeństwo uczących się), stwarzają podstawy budowy systemu edukacji całożyciowej, doskonalenia zawodo­wego i rozwoju indywidualnego.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)