DZIAŁANIE W NIESTEREOTYPOWYCH SYTUACJACH

W systemach sytuacji życiowych i zawodowych człowieka, nawet tych najprost­szych, można wyróżnić dwa ich rodzaje. Jedne — względnie stałe, stereotypowe—powtarzające się wielokrotnie, które szybko się automatyzują oraz drugie — zmien­ne, niestereotypowe – wywołujące i wymuszające aktywność myślową. Występują one najwyraźniej w procesach planowania, bieżącej kontroli przebiegu pracy, usu­wania przeszkód i usterek. W związku z tym wyróżniamy umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych oraz umiejętności stosowania wiedzy w sytu­acjach niestereotypowych.Umiejętności kluczowe dotyczą zawsze umiejętności działania w sytuacjach niestereotypowych.W dzisiejszej zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości – a więc w sytuacjach niestereotypowych – istotne jest posiadanie umiejętności o szerokich zastosowa­niach w rozmaitych dziedzinach pracy.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)