DYSKUSJE NAD WYNIKAMI

W badaniach dotyczących wykorzystania technologii informatycznych przez określoną grupę osób należało ustalić, jaki odsetek danej populacji ma możliwość pełnego korzystania z komputerów. Ze wstępnych badań ankietowych przeprowa­dzonych wśród studentów wynika, że 34 badanych (37%) ma możliwość korzystania z komputerów w domu (por P. Popek, 2001, s. 237). Więcej niż co trzeci student może swobodnie i stale wykorzystywać techniki informatyczne w swojej aktywno­ści edukacyjnej. Z wymienionych 34 osób wyłoniono 11, które w odpowiedziach ankietowych wykazały ponadprzeciętną deklaratywną aktywność w wykorzystywaniu komputera i narzędzi informatycznych. Wskaźnikami takiej aktywności było poprawne i szcze­gółowe wymienienie nazw programów używanych do nauki.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)