DYSCYPLINA

Pedagogika, dyscyplina zajmująca uczeniem się i nauczaniem buduje swoje pod­stawy naukowe w oparciu o teorie psychologiczne. Badając osobowość, motywacje działania oraz postawy J. Kozielecki usystematyzował koncepcje psychologiczne człowieka stosując typologie osób uwzględniające ich nastawienie ku sobie i światu: behawiorystyczna, psychodynamiczna oraz poznawcza (J. Kozielecki, 1980, s. 13). Zgodnie z koncepcją hehawiorystyczną zachowanie człowiekajest całkowicie stero­wane przez środowisko zewnętrzne. W drugim spojrzeniu, psychodynamicznym za­chowanie osoby zależy od popędów, z reguły nieuświadomionych. Trzecia koncep­cja, poznawcza traktuje człowieka jako układ przetwarzający informacje, zdolny do samodzielnego, twórczego działania. Zgodnie z poglądami tej koncepcji człowiek dąży do samorealizacji.

Cześć, mam na imię Matylda i technika to moje hobby. Chciałabym rozwijać się w tym temacie, a także abyście mi towarzyszyli! Mam nadzieję, że moje wpisy będą wam się podobać i będziecie oczekiwali ich większej ilości 🙂
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)